Afspraken voor een goed gesprek

Hou je aan de afspraak

Je thuisbegeleider zit op het afgesproken tijdstip te wachten tot jij online komt, laat hem/haar niet onnodig wachten en kom op tijd voor je afspraak. Als er iets tussengekomen is, waardoor je onverwacht toch niet op de chat kan komen, verwittig dan je thuisbegeleider (sms'en, bellen, mailen).

Hou je focus bij het gesprek

Net zoals bij een face-to-facegesprek met je thuisbegeleider, verwachten we dat je tijdens het chatten je aandacht houdt bij het gesprek. Als er gedurende 5 aaneensluitende minuten geen activiteit is in de chatbox, zal je thuisbegeleider vragen of je er nog bent. Indien hier geen reactie op komt, wordt de chat afgesloten.

Evaluatievragen

Na het chatgesprek wordt er aan je gevraagd om het gesprek te evalueren. Dit is niet verplicht maar het helpt ons wel bij het verbeteren van de chatgesprekken.