Voor wie is de chat bedoeld?

De chat op afspraak is bedoeld voor ouders en/of kinderen, jongeren en volwassenen die in begeleiding zijn bij Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Wegwijs of vzw Victor. 

 

Krijg je momenteel geen thuisbegeleiding?

Dan kan je gratis en anoniem terecht op de Autisme Chat van de Liga Autisme Vlaanderen.